بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
  فیلترها
  زبان
  جستجو

  ریاضی چهارم ابتدایی - فصل به فصل - فصل ششم

  5,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال

  ✅ نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی چهارم ابتدایی:

  فصل ششم:


  ✔️ مجموعه سوالات این فایل شامل: عمود، موازی، چهارضلعی ها، محیط و مساحت متوازی الاضلاع و مثلث میباشد.

  ✅ نکات کلیدی جهت آموزش و تفهیم بهتر فصل ششم کتاب ریاضی چهارم ابتدایی🔐

  ✔️ در این فصل از کتاب ریاضی چهارم دانش آموزان با مفهوم خط و پاره خط و نیم خط اشنا شده و خطوط عمود برهم و موازی ها و خصوصیات چهار ضلعی ها را میشناسند.
  💭 پیشنهاد میکنیم که معلمان عزیز و توانا، قبل از ورود به این مبحث، یک یادآوری از معرفی انواع خط ، پاره خط و نیم خط از پایه سوم داشته باشند.

  ✅ مهمترین مبحث فصل پنجم بحث محیط و مساحت است.
  در پایه سوم دانش آموزان با مفهوم ابتدایی و کلی محیط و مساحت اشکال هندسی آشنا میشوند .
  محیط یک شکل یعنی مجموع اندازه ی ضلع های آن شکل.

  🔺🔻محیط مثلث: یعنی جمع کردن اندازه ضلع ها، اگر مثلث ما متساوی الاضلاع باشد، دانش آموزان میتوانند به کمک ضرب کردن( اندازه یک ضلع × ۳ ) محیط شکل را به دست بیاورند.👍

  🔺مساحت مثلث : ( قاعده × ارتفاع ) تقسیم بر دو
  در این بخش توضیح داده میشود چرا عملیات نصف کردن یا تقسیم بر ۲ انجام میشود ( با کشیدن قطر یک چهار ضلعی آن را به مثلث تقسیم میکنیم )

  ⬛️ 🔲مربع : محیط مربع برابر است با مجموع اندازه چهار ضلع آن ، علاوه بر این با کمک ضرب و فرمول محیط مربع ( اندازه یک ضلع × ۴ ) نیز میتوانند محیط مربع را به دست آورند.👍

  🔶 🔹لوزی : شکل روزی به دو صورت میتواند باشد، ۱_ لوزی مربعی شکل که درواقع مربع چرخیده شده است و لوزی با ضلع های کشیده. محیط لوزی برابر است با مجموع اندازه ضلع های آن👍

  📩 مستطیل : محیط مستطیل به چند صورت میتواند توسط دانش آموزان محاسبه شود.
  ۱_ جمع اندازه ی تمام ضلع ها
  ۲_ (اندازه طول × ۲ ) + ( اندازه ی عرض × ۲ )
  یعنی طول را × ۲ میکنیم و بعد عرض مستطیل را × ۲ میکنیم و دو جواب را باهم جمع میکنیم.
  ۳_ استفاده از فرمول محیط مستطیل: ( اندازه طول + اندازه عرض ) × ۲
  این روش برای دانش آموزان راحت تر و ملموس تر است، آنها ابتدا طول و عرض مستطیل را جمع کرده و سپس جواب جمع را دو برابر میکنند👍
  📝 محیط متوازی الاضلاع، که در این فصل از کتاب ریاضی چهارم مطرح میشود، درست مثل محیط مستطیل محاسبه میشود.


  ✅محاسبه مساحت: مساحت یعنی سطح یک شکل.
  اگر یک زمین فوتبال را در نظر بگیریم، خط سفید دور تا دور زمین محیط آن است و چمن سبز زمین مساحت آن است.

  🔳 مساحت مربع : برابر است با اندازه ی یک ضلع × خودش
  اگر مربعی داشته باشیم با اندازه ۷ سانتی متر، مساحت آن برابر است با : ۴۹ سانتی متر مربع
  ۷× ۷ = ۴۹

  📩 مساحت مستطیل : برابر است با حاصلضرب طول و عرض.
  اگر مستطیلی داشته باشیم با طول ۸ سانتی متر و عرض ۳ سانتی متر ، مساحت آن برابر است با ۲۴ سانتی متر مربع
  ۸×۳= ۲۴

  ✅ مساحت متوازی الاضلاع: ابتدا قاعده و ارتفاع تعریف و به خوبی تفهیم میشود.
  مساحت متوازی الاضلاع برابر است با حاصلضرب قاعده × ارتفاع


  👨‍👩‍👧‍👦 والدین عزیز و 👩‍🏫👨‍🏫 معلمان خلاق و توانا، شما میتوانید با مراجعه به سایت « دفتر مشق » به راحتی نمونه سوالات فصل ششم کتاب ریاضی چهارم ابتدایی را دانلود کرده و در منزل یا مدرسه استفاده نمایید.

  مجموعه سوالات فصل به فصل ریاضی چهارم ابتدایی:
  📜فصل ششم کتاب ریاضی :
  ✔️ مجموعه سوالات فصل ششم شامل: یادآوری پاره خط، نیم خط، معرفی عمود و موازی، ویژگی های چهار ضلعی ها، محیط و مساحت مربع و مستطیل و مثلث و متوازی الاضلاع و مساله 👍

  📝 ما مؤلفان وب سایت « دفتر مشق » معتقدیم که دانش آموزان برای نهادینه شدن مطالب فراگرفته در هر فصل ، که شامل دروسی با محتوای نزدیک به هم هستند، نیازمند یک ارزیابی در پایان هر فصل کتاب میباشند.🧐
  🤝هدف « دفتر مشق » فراگیری مداوم و کارآمد

  ✅ نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی چهارم ابتدایی:

  فصل ششم:


  ✔️ مجموعه سوالات این فایل شامل: عمود، موازی، چهارضلعی ها، محیط و مساحت متوازی الاضلاع و مثلث میباشد.

  ✅ نکات کلیدی جهت آموزش و تفهیم بهتر فصل ششم کتاب ریاضی چهارم ابتدایی🔐

  ✔️ در این فصل از کتاب ریاضی چهارم دانش آموزان با مفهوم خط و پاره خط و نیم خط اشنا شده و خطوط عمود برهم و موازی ها و خصوصیات چهار ضلعی ها را میشناسند.
  💭 پیشنهاد میکنیم که معلمان عزیز و توانا، قبل از ورود به این مبحث، یک یادآوری از معرفی انواع خط ، پاره خط و نیم خط از پایه سوم داشته باشند.

  ✅ مهمترین مبحث فصل پنجم بحث محیط و مساحت است.
  در پایه سوم دانش آموزان با مفهوم ابتدایی و کلی محیط و مساحت اشکال هندسی آشنا میشوند .
  محیط یک شکل یعنی مجموع اندازه ی ضلع های آن شکل.

  🔺🔻محیط مثلث: یعنی جمع کردن اندازه ضلع ها، اگر مثلث ما متساوی الاضلاع باشد، دانش آموزان میتوانند به کمک ضرب کردن( اندازه یک ضلع × ۳ ) محیط شکل را به دست بیاورند.👍

  🔺مساحت مثلث : ( قاعده × ارتفاع ) تقسیم بر دو
  در این بخش توضیح داده میشود چرا عملیات نصف کردن یا تقسیم بر ۲ انجام میشود ( با کشیدن قطر یک چهار ضلعی آن را به مثلث تقسیم میکنیم )

  ⬛️ 🔲مربع : محیط مربع برابر است با مجموع اندازه چهار ضلع آن ، علاوه بر این با کمک ضرب و فرمول محیط مربع ( اندازه یک ضلع × ۴ ) نیز میتوانند محیط مربع را به دست آورند.👍

  🔶 🔹لوزی : شکل روزی به دو صورت میتواند باشد، ۱_ لوزی مربعی شکل که درواقع مربع چرخیده شده است و لوزی با ضلع های کشیده. محیط لوزی برابر است با مجموع اندازه ضلع های آن👍

  📩 مستطیل : محیط مستطیل به چند صورت میتواند توسط دانش آموزان محاسبه شود.
  ۱_ جمع اندازه ی تمام ضلع ها
  ۲_ (اندازه طول × ۲ ) + ( اندازه ی عرض × ۲ )
  یعنی طول را × ۲ میکنیم و بعد عرض مستطیل را × ۲ میکنیم و دو جواب را باهم جمع میکنیم.
  ۳_ استفاده از فرمول محیط مستطیل: ( اندازه طول + اندازه عرض ) × ۲
  این روش برای دانش آموزان راحت تر و ملموس تر است، آنها ابتدا طول و عرض مستطیل را جمع کرده و سپس جواب جمع را دو برابر میکنند👍
  📝 محیط متوازی الاضلاع، که در این فصل از کتاب ریاضی چهارم مطرح میشود، درست مثل محیط مستطیل محاسبه میشود.


  ✅محاسبه مساحت: مساحت یعنی سطح یک شکل.
  اگر یک زمین فوتبال را در نظر بگیریم، خط سفید دور تا دور زمین محیط آن است و چمن سبز زمین مساحت آن است.

  🔳 مساحت مربع : برابر است با اندازه ی یک ضلع × خودش
  اگر مربعی داشته باشیم با اندازه ۷ سانتی متر، مساحت آن برابر است با : ۴۹ سانتی متر مربع
  ۷× ۷ = ۴۹

  📩 مساحت مستطیل : برابر است با حاصلضرب طول و عرض.
  اگر مستطیلی داشته باشیم با طول ۸ سانتی متر و عرض ۳ سانتی متر ، مساحت آن برابر است با ۲۴ سانتی متر مربع
  ۸×۳= ۲۴

  ✅ مساحت متوازی الاضلاع: ابتدا قاعده و ارتفاع تعریف و به خوبی تفهیم میشود.
  مساحت متوازی الاضلاع برابر است با حاصلضرب قاعده × ارتفاع


  👨‍👩‍👧‍👦 والدین عزیز و 👩‍🏫👨‍🏫 معلمان خلاق و توانا، شما میتوانید با مراجعه به سایت « دفتر مشق » به راحتی نمونه سوالات فصل ششم کتاب ریاضی چهارم ابتدایی را دانلود کرده و در منزل یا مدرسه استفاده نمایید.

  مجموعه سوالات فصل به فصل ریاضی چهارم ابتدایی:
  📜فصل ششم کتاب ریاضی :
  ✔️ مجموعه سوالات فصل ششم شامل: یادآوری پاره خط، نیم خط، معرفی عمود و موازی، ویژگی های چهار ضلعی ها، محیط و مساحت مربع و مستطیل و مثلث و متوازی الاضلاع و مساله 👍

  📝 ما مؤلفان وب سایت « دفتر مشق » معتقدیم که دانش آموزان برای نهادینه شدن مطالب فراگرفته در هر فصل ، که شامل دروسی با محتوای نزدیک به هم هستند، نیازمند یک ارزیابی در پایان هر فصل کتاب میباشند.🧐
  🤝هدف « دفتر مشق » فراگیری مداوم و کارآمد

  مشخصات محصول
  پایه چهارم دبستان (ابتدایی)
  درس ریاضی
  تعداد صفحه 2
  گروه فصل به فصل
  نوع نمونه سوال
  برچسب های محصول
  مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

  ریاضی چهارم ابتدایی - فصل به فصل - فصل چهارم

  5,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال

  ریاضی چهارم ابتدایی - فصل به فصل - فصل پنجم

  5,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال

  ریاضی چهارم ابتدایی - فصل به فصل - فصل اول

  5,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال

  ریاضی چهارم ابتدایی- فصل به فصل - فصل اول - همراه پاسخنامه

  7,500 تومان
  حاوی دو صفحه سوال بهمراه 1 صفحه پاسخ نامه

  ریاضی چهارم ابتدایی - فصل به فصل - فصل سوم

  7,500 تومان 15,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال