بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
  فیلترها
  زبان
  جستجو

  فردگرایی اجتماعی از نظر قانعی راد توسعه نیافته است

  دوشنبه, 20 اسفند,1397

  به گزارش سایت دفتر مشق به نقل از ایرنا

  به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا مقصود فراستخواه در مراسم نقد و بررسی کتاب پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اظهار کرد: مرحوم قانعی راد با توجه به کتب ، مقاله و شاگردانی که از خود برجای گذاشته به معنای واقعی کلمه هنوز در میان مردم حضور دارد.
  وی افزود: قانعی راد در کتاب پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران روشنفکر را به مسئله معنا تبدیل کرده است.
  عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی یادآورشد: مسئله پایان روشنفکری پایان حوزه عمومی و در نهایت پایان سیاست و ایران است.
  به گفته فراستخواه، قانعی راد در کتاب خود از معنای عام روشنفکری بحث می کند ، روشنفکر در دوره های سوم و چهارم تمدن امکان مشارکت را داشته است و از همین رو آفرینش های فکری، تمدنی و علمی در جهان شکل گرفته است.
  وی با اشاره به فروپاشی دولت های ملی خاطر نشان کرد: نبود امکان مشارکت در جامعه زندگی سیاسی مشکل شده و زندگی اجتماعی در حاشیه قرار می گیرد.
  عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: در صورت فراهم نبودن شرایط مشارکت روشنفکران غیر اجتماعی و سکوت پیدا ایجاد می شود.
  فراستخواه با اشاره به اینکه تصوف بخشی از جنبش های شرقی بود، تأکید کرد: سکوت یکصد زبان داشته و در فرهنگ شرقی تصوف معنا دارد و سکوت همواره به معنای مطلق در نظر گرفته نمی شود.
  وی با اشاره به اینکه روشنفکر گفت و گویی ، معنا سازی کرده است، یادآورشد: این نوع روشنفکر گفت و گو را توسعه داده است.
  عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت : از نظر قانعی راد روشنفکر گفت و گویی برای انسجام و پیوند و در نهایت ایجاد توافق به تعامل دست می زند.
  فراستخواه ادامه داد: روشنفکر گفت و گویی دیگری هم وجود دارد که همدلانه و با گشودگی برخورد می کند، با شناخت متقابل تعامل را توسعه می دهد اما لزوما اصرار به توافق ندارد .
  به اعتقاد وی، داشتن چشم انداز برای آینده بدون اصرار به توافق نیز می تواند برای جامعه مفید باشد.
  این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قانعی راد ویژگی روشنفکران آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا را بررسی کرده، افزود: روشنفکر فرانسوی انتزاعی و انقلابی، روشنفکر آلمانی دارای تفکر انتزاعی ، انگلیسی تجربه گرا و آمریکایی عمل گراست که به این ویژگی ها با شرایط عمومی جامعه بستگی دارد.
  فراستخواه معتقد است قانعی راد روشنفکر اخلاقی را با پوپولیسم مقایسه کرده، روشنفکر اخلاقی به دنبال حقیقت ناب اما روشنفکر پوپولیسم به امر اجتماعی به جای جمعی تمرکز دارد.
  وی گفت: قانعی راد به روشنفکر اجتماعی توجه دارد و به تمایز تعاملی تأکید دارد.
  فراستخواه با اشاره به اینکه روشنفکر از نظر قانعی راد به اثبات نظر خود اصرار نمی کند، خاطرنشان کرد: روشنفکر در عین بازگویی نظرات خود و پذیرفتن هنجارهای اجتماعی و آزادی های فردی اما به اثبات نظر خود اصرار نمی ورزد.
  وی ادامه داد: قانعی راد از روشنفکر ارگانیک صحبت می کند که به یک زمینه اجتماعی و محلی ارتباط دارد.
  این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قانعی راد روشنفکر استعلایی را ناب گرا دانسته است و افزود: روشنفکر ناب گرا به دنبال امر خالص در خلوص علمی ، دینی و فلسفی است.
  وی خاطرنشان کرد: فردگرایی اجتماعی مسئله اصلی توسعه است که در کنار استقلال و خرد به قانون اخلاق اجتماعی هم توجه دارد سپس توسعه مسائل فردگرایی اجتماعی در نهادینه در امر اجتماعی ملزم می شود.
  **9491**1601**

  برچسب ها

  دفترمشق کتاب
  ثبت نظر