بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
  فیلترها
  زبان
  جستجو

  ریاضی دوم ابتدایی - فصل به فصل - تمام فصل ها - هشت فصل

  25,000 تومان
  42,500 تومان
  حاوی 17 صفحه سوال

  ✅ مجموعه سوالات فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی:

  فصل اول:
  ✔️ در این فصل یک یادآوری کلی از ریاضی اول ابتدایی و الگویابی و عددنویسی گنجانده شده.

   

  فصل دوم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل دوم شامل: ساعت، جمع و تفریق فرآیندی و جمع تفریق اعداد دو رقمی با شکل و محور است.

   

  فصل سوم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل سوم شامل: تقارن، الگویابی، مساله های ساعت است. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی ۳ سوال تستی هم گنجانده شده.👍

   

  فصل چهارم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل چهارم شامل: معرفی صد و عددهای سه رقمی، تقریب زدن. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی ۳ سوال تستی هم گنجانده شده.👍

   

  فصل پنجم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل پنجم شامل: معرفی واحد های اندازه گیری، متر و سانتی متر میباشد. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی ۳ سوال تستی هم گنجانده شده.👍

  🔐نکات کلیدی فصل پنجم کتاب ریاضی دوم:
  ✔️در این فصل برای نخستین بار واحد های اندازه گیری طول ، متر و سانتی متر و میلی متر معرفی میشود.📏📐

  دانش آموزان در طول این فصل با تبدیل واحد ها به یکدیگر آشنا شده و مقایسه ی واحدها و تفاوت آنها را درمی یابند.
  داشتن متر های مختلف در منزل و کلاس میتواند به درک عمیق دانش آموزان کمک شایانی بکند.
  این فصل یکی از فصل های مهم کتاب ریاضی در مقطع ابتدایی است که در سالهای بعد گسترش یافته و کامل تر میشود.

   

  فصل ششم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل ششم به گونه ای طراحی شده که تمامی مطالب مهم فصل ششم کتاب ریاضی دوم از جمله جمع و تفریق فرآیندی را دربر بگیرد.👍

  🔐نکات کلیدی فصل ششم ریاضی دوم ابتدایی:

  ➕➖ جمع و تفریق فرایندی، یکی از چالش های کتاب ریاضی در مقطع ابتدایی است!
  در روش فرآیندی ( گسترده ، باز شده ) جمع و تفریق از سمت چپ به راست انجام میشود، یعنی ابتدا صدگان جمع یا تفریق میشود، سپس دهگان جمع یا تفریق میشود و در آخر یکان.

  ۲۳۵
  +
  ۷۱۳

  ابتدا صدگان ها با هم جمع میشود:
  ۹۳۵
  +
  ۱۳
  بعد دهگان ها باهم جمع میشوند
  ۹۴۵
  +
  و در آخر یکان ها با هم جمع میشوند :
  ۹۴۸


  ✔️پس از آموزش جمع و تفریق فرآیندی، در بخش دوم این فصل دانش آموزان با روش انتقالی یا تکنیکی آشنا میشوند.
  جمع و تفریق تکنیکی همان روش قدیمی است که در آن از سمت راست به چپ جمع و تفریق صورت میپذیرد.
  ➕➖ ابتدا یکان بعد دهگان و در آخر صدگان جمع و تفریق میشود.

   

  فصل هفتم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل هفتم شامل: آشنایی با ضرب، احتمال، معرفی کسر است. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی سوال تستی هم گنجانده شده.👍

  🔏نکات کلیدی و مهم فصل هفتم کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی:
  ✔️در این فصل از کتاب که یکی از فصل های مهم و پایه ای است دانش آموزان با مفهوم ضرب آشنا میشوند و معنی بسته بندی و شمارش دسته ها را می آموزند.
  آنها به کمک جمع کردن به پاسخ درست میرسند.
  به طور مثال چهار بسته ی ۳ تایی
  💬+💬+💬+💬 = ۱۲

  ویا هفت بسته ی دوتایی
  🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒 = ۱۴

  در این فصل معلمین عزیز میتوانند از انواع شکل ها و چینه ها و چوب خط استفاده کنند تا دانش آموزان درک بهتری از مفهوم ضرب پیدا کنند.
  به طور معمول بسیاری از معلمان توانای مقطع دوم ابتدایی ضرب یک تا پنج را در این فصل با دانش آموزان کار میکنند.
  در بخش بعدی دانش آموزان با مفهوم احتمال و مفاهیم ابتدایی علم آمار آشنا میشوند.
  سکه و تاس و چرخنده وسایلی است که پیشنهاد میشوند دانش آموزان به همراه داشته باشند و با آن مدام احتمالات را با حدس و گمان دنبال کنند.🎲

  در بخش پایانی فصل هفتم ریاضی دوم ابتدایی بحث کسر به صورت پایه ای و مختصر مطرح میشود.
  در این بخش، دانش آموزان با مفهوم تساوی و قسمت های مساوی آشنا میشوند.
  نکته ی مهم این است که آنها دریابند که کسر زمانی درست است که یک شکل به قسمت های کاملا مساوی تقسیم شود.
  برای درک بهتر و عمیقتر همراه با آموزش جذاب میتوان از انواع کیک و بیسکوییت در کلاس استفاده کرد و مفهوم بخشی از یک کل را آموزش داد.🥖🍪🍰🎂

   

   

  فصل هشتم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل هشتم شامل: اعداد زوج و فرد، ضرب، نمودار تصویری و ستونی است. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی سوال تستی هم گنجانده شده.👍

   

  🔐 نکات کلیدی و مهم آخرین فصل کتاب ریاضی دوم ابتدایی:
  8⃣ فصل هشتم:
  ✔️ معرفی اعداد زوج و فرد
  در این مبحث از فصل هشتم کتاب ریاضی دوم ابتدایی، دانش آموزان با اعداد فرد و زوج آشنا میشوند.
  اعداد زوج : تمامی اعدادی که یکان آنها ۰_۲_۴_۶_۸ باشد زوج هستند، تمام اعداد زوج بر دو بخش پذیرند.
  اعداد فرد : تمامی اعدادی که یکان آنها ۱_۳_۵_۷_۹ باشد فرد هستند و اگر آنها را بر دو تقسیم کنیم همیشه یک باقی مانده دارد.
  ✅ اینکه عدد ما چند رقمی باشد مهم نیست، مهم فقط یکان عدد است.

  ✔️📉📊در بخش اصلی این مبحث از کتاب دانش آموزان با جدول داده ها و نمودار ستونی و تصویری آشنا میشوند.
  و اینکه چطور نمودار میتواند به صورت بسیار ساده و روان اطلاعات را نشان بدهد.

   

  📝 ما مؤلفان « دفتر مشق » معتقدیم که دانش آموزان برای نهادینه شدن مطالب فراگرفته در هر فصل ، که شامل دروسی با محتوای نزدیک به هم هستند، نیازمند یک ارزیابی در پایان هر فصل کتاب میباشند.🧐
  🤝هدف « دفتر مشق » فراگیری مداوم و پایدار

   

   

   

  ✅ مجموعه سوالات فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی:

  فصل اول:
  ✔️ در این فصل یک یادآوری کلی از ریاضی اول ابتدایی و الگویابی و عددنویسی گنجانده شده.

   

  فصل دوم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل دوم شامل: ساعت، جمع و تفریق فرآیندی و جمع تفریق اعداد دو رقمی با شکل و محور است.

   

  فصل سوم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل سوم شامل: تقارن، الگویابی، مساله های ساعت است. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی ۳ سوال تستی هم گنجانده شده.👍

   

  فصل چهارم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل چهارم شامل: معرفی صد و عددهای سه رقمی، تقریب زدن. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی ۳ سوال تستی هم گنجانده شده.👍

   

  فصل پنجم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل پنجم شامل: معرفی واحد های اندازه گیری، متر و سانتی متر میباشد. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی ۳ سوال تستی هم گنجانده شده.👍

  🔐نکات کلیدی فصل پنجم کتاب ریاضی دوم:
  ✔️در این فصل برای نخستین بار واحد های اندازه گیری طول ، متر و سانتی متر و میلی متر معرفی میشود.📏📐

  دانش آموزان در طول این فصل با تبدیل واحد ها به یکدیگر آشنا شده و مقایسه ی واحدها و تفاوت آنها را درمی یابند.
  داشتن متر های مختلف در منزل و کلاس میتواند به درک عمیق دانش آموزان کمک شایانی بکند.
  این فصل یکی از فصل های مهم کتاب ریاضی در مقطع ابتدایی است که در سالهای بعد گسترش یافته و کامل تر میشود.

   

  فصل ششم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل ششم به گونه ای طراحی شده که تمامی مطالب مهم فصل ششم کتاب ریاضی دوم از جمله جمع و تفریق فرآیندی را دربر بگیرد.👍

  🔐نکات کلیدی فصل ششم ریاضی دوم ابتدایی:

  ➕➖ جمع و تفریق فرایندی، یکی از چالش های کتاب ریاضی در مقطع ابتدایی است!
  در روش فرآیندی ( گسترده ، باز شده ) جمع و تفریق از سمت چپ به راست انجام میشود، یعنی ابتدا صدگان جمع یا تفریق میشود، سپس دهگان جمع یا تفریق میشود و در آخر یکان.

  ۲۳۵
  +
  ۷۱۳

  ابتدا صدگان ها با هم جمع میشود:
  ۹۳۵
  +
  ۱۳
  بعد دهگان ها باهم جمع میشوند
  ۹۴۵
  +
  و در آخر یکان ها با هم جمع میشوند :
  ۹۴۸


  ✔️پس از آموزش جمع و تفریق فرآیندی، در بخش دوم این فصل دانش آموزان با روش انتقالی یا تکنیکی آشنا میشوند.
  جمع و تفریق تکنیکی همان روش قدیمی است که در آن از سمت راست به چپ جمع و تفریق صورت میپذیرد.
  ➕➖ ابتدا یکان بعد دهگان و در آخر صدگان جمع و تفریق میشود.

   

  فصل هفتم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل هفتم شامل: آشنایی با ضرب، احتمال، معرفی کسر است. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی سوال تستی هم گنجانده شده.👍

  🔏نکات کلیدی و مهم فصل هفتم کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی:
  ✔️در این فصل از کتاب که یکی از فصل های مهم و پایه ای است دانش آموزان با مفهوم ضرب آشنا میشوند و معنی بسته بندی و شمارش دسته ها را می آموزند.
  آنها به کمک جمع کردن به پاسخ درست میرسند.
  به طور مثال چهار بسته ی ۳ تایی
  💬+💬+💬+💬 = ۱۲

  ویا هفت بسته ی دوتایی
  🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒 = ۱۴

  در این فصل معلمین عزیز میتوانند از انواع شکل ها و چینه ها و چوب خط استفاده کنند تا دانش آموزان درک بهتری از مفهوم ضرب پیدا کنند.
  به طور معمول بسیاری از معلمان توانای مقطع دوم ابتدایی ضرب یک تا پنج را در این فصل با دانش آموزان کار میکنند.
  در بخش بعدی دانش آموزان با مفهوم احتمال و مفاهیم ابتدایی علم آمار آشنا میشوند.
  سکه و تاس و چرخنده وسایلی است که پیشنهاد میشوند دانش آموزان به همراه داشته باشند و با آن مدام احتمالات را با حدس و گمان دنبال کنند.🎲

  در بخش پایانی فصل هفتم ریاضی دوم ابتدایی بحث کسر به صورت پایه ای و مختصر مطرح میشود.
  در این بخش، دانش آموزان با مفهوم تساوی و قسمت های مساوی آشنا میشوند.
  نکته ی مهم این است که آنها دریابند که کسر زمانی درست است که یک شکل به قسمت های کاملا مساوی تقسیم شود.
  برای درک بهتر و عمیقتر همراه با آموزش جذاب میتوان از انواع کیک و بیسکوییت در کلاس استفاده کرد و مفهوم بخشی از یک کل را آموزش داد.🥖🍪🍰🎂

   

   

  فصل هشتم:
  ✔️ مجموعه سوالات فصل هشتم شامل: اعداد زوج و فرد، ضرب، نمودار تصویری و ستونی است. در هر برگ آزمون فصل به فصل ریاضی دوم ابتدایی سوال تستی هم گنجانده شده.👍

   

  🔐 نکات کلیدی و مهم آخرین فصل کتاب ریاضی دوم ابتدایی:
  8⃣ فصل هشتم:
  ✔️ معرفی اعداد زوج و فرد
  در این مبحث از فصل هشتم کتاب ریاضی دوم ابتدایی، دانش آموزان با اعداد فرد و زوج آشنا میشوند.
  اعداد زوج : تمامی اعدادی که یکان آنها ۰_۲_۴_۶_۸ باشد زوج هستند، تمام اعداد زوج بر دو بخش پذیرند.
  اعداد فرد : تمامی اعدادی که یکان آنها ۱_۳_۵_۷_۹ باشد فرد هستند و اگر آنها را بر دو تقسیم کنیم همیشه یک باقی مانده دارد.
  ✅ اینکه عدد ما چند رقمی باشد مهم نیست، مهم فقط یکان عدد است.

  ✔️📉📊در بخش اصلی این مبحث از کتاب دانش آموزان با جدول داده ها و نمودار ستونی و تصویری آشنا میشوند.
  و اینکه چطور نمودار میتواند به صورت بسیار ساده و روان اطلاعات را نشان بدهد.

   

  📝 ما مؤلفان « دفتر مشق » معتقدیم که دانش آموزان برای نهادینه شدن مطالب فراگرفته در هر فصل ، که شامل دروسی با محتوای نزدیک به هم هستند، نیازمند یک ارزیابی در پایان هر فصل کتاب میباشند.🧐
  🤝هدف « دفتر مشق » فراگیری مداوم و پایدار

   

   

   

  مشخصات محصول
  پایه دوم دبستان (ابتدایی)
  درس ریاضی
  تعداد صفحه 17
  گروه فصل به فصل
  نوع نمونه سوال
  برچسب های محصول
  مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

  ریاضی دوم ابتدایی - فصل به فصل - فصل چهارم

  5,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال

  ریاضی دوم ابتدایی - فصل به فصل - فصل پنجم

  5,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال

  ریاضی دوم ابتدایی - فصل به فصل - فصل هشتم

  5,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال

  ریاضی دوم ابتدایی - فصل به فصل - فصل سوم

  5,000 تومان
  حاوی دو صفحه سوال

  تیزهوشان فارسی دوم ابتدایی - پنج مجموعه - همراه پاسخنامه

  10,000 تومان 15,000 تومان
  حاوی 5 صفحه سوال بهمراه پاسخنامه