بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
لیست محصولات
  فیلترها
  زبان
  جستجو
  banner
  banner
   

  فارسی اول ابتدایی - تمام مجموعه ها - هشت مجموعه

  3,000 تومان
  4,000 تومان
  شامل 9 صفحه سوال
  فروشنده: سایت دفتر مشق
  روش های نوین املا در ابتدایی
   

  📝 مجموعه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی:
  شماره یک:
  ✔️در این فایل آشنایی با حروف مطرح شده.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی با این هدف ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی در هشت برگ آزمون طراحی شده تا نیاز شما را با قیمتی مناسب و ارزان برطرف نماید.

   

  شماره دو:
  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل کلمه سازی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی با این هدف ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل واژه آموزی و جمله سازی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی با این هدف ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل جمله سازی و دیکته نویسی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل واژه آموزی و جمله سازی, دیکته نویسی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده و در پایان هر درس میتواند برای ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل واژه آموزی و جمله سازی, دیکته نویسی با استفاده از تصاویر زیبا و رنگی بر اساس کتاب خوانداری و نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده و در پایان هر درس میتواند برای ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل: جمله سازی, درست نویسی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی بر اساس کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

   

  ✔️مجموعه سوالات آخرین برگ ازمون شامل جمله سازی و دیکته نویسی و مروری کلی فارسی اول بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

  🤝هدف « دفتر مشق » مرور و یادگیری مستحکم

   

  📝 مجموعه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی:
  شماره یک:
  ✔️در این فایل آشنایی با حروف مطرح شده.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی با این هدف ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی در هشت برگ آزمون طراحی شده تا نیاز شما را با قیمتی مناسب و ارزان برطرف نماید.

   

  شماره دو:
  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل کلمه سازی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی با این هدف ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل واژه آموزی و جمله سازی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی با این هدف ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل جمله سازی و دیکته نویسی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل واژه آموزی و جمله سازی, دیکته نویسی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده و در پایان هر درس میتواند برای ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل واژه آموزی و جمله سازی, دیکته نویسی با استفاده از تصاویر زیبا و رنگی بر اساس کتاب خوانداری و نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده و در پایان هر درس میتواند برای ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.

   

  ✔️مجموعه سوالات این فایل شامل: جمله سازی, درست نویسی بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی بر اساس کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

   

  ✔️مجموعه سوالات آخرین برگ ازمون شامل جمله سازی و دیکته نویسی و مروری کلی فارسی اول بر اساس کتاب نوشتاری کلاس اول ابتدایی است.
  📖 نمونه سوالات مروری بر فارسی اول ابتدایی ، با توجه به کتاب جدید فارسی اول ابتدایی طراحی شده.

  🤝هدف « دفتر مشق » مرور و یادگیری مستحکم

   

  مشخصات محصول
  پایه اول دبستان (ابتدایی)
  تعداد صفحه 9
  درس فارسی
  گروه مرور
  نوع نمونه سوال
  برچسب های محصول